H2N2O2 + 2H+ + 2e = N2(g) + 2H2O E° = 2,65 V
N2O(g)+ 2H+ + 2e = N2(g) + H2O E° = 1,77 V

N2(g)+ 2H2O + 4H+ + 2e = 2H3NOH+ E° = -1,87 V
3N2(g)+ 2H+ + 2e = 2HN3 E° = -3,1 V

N2(g)+ 5H+ + 4e = N2H5+ E° = -0,23 V
HN3 + 3H+ + 2e = NH4+ + N2(g) E° = 1,96 V